Privacybeleid

Tenchi Reiki streeft ernaar om uw privacy te beschermen. In dit Privacybeleid wordt toegelicht hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen wanneer u onze website https://www.tenchi.com gebruikt of wanneer we met elkaar zaken doen of zouden kunnen doen. Door deze website te gebruiken en gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Welke informatie verzamelen we over u?

Tenchi Reiki verzamelt identificatiegegevens van u. Dit gebeurt wanneer u de functies gebruikt die aangeboden worden op of via deze website om bv. een afspraak te maken, een vraag te stellen via het contactformulier, u aan te melden voor de nieuwsbrief of u te registreren voor een cursus of ander evenement. Deze informatie is gewoonlijk beperkt tot gegevens zoals uw naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer. In specifieke gevallen kunnen er bijkomende gegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld in geval van een aanmelding voor een cursus of ander evenement.

Informatie over het gebruik van de website zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, tijdstip en duur van uw bezoek aan onze website, uw browser en uw navigatie op deze website, wordt verzameld door cookies te gebruiken. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

Een beschrijving van de voorwaarden waaronder u deze website dient te gebruiken, vindt u in de Algemene voorwaarden.

Hoe zullen we die informatie over u gebruiken?

Tenchi Reiki verzamelt informatie over u voor administratieve doeleinden, om uw vragen, afspraken en inschrijvingen te kunnen behandelen en, indien u ermee akkoord gegaan bent, om persoonlijke statistische informatie te verzamelen. We gebruiken uw informatie die we via deze website in de vorm van cookies verzameld hebben ook om uw bezoeken aan onze website te personaliseren en om een veilig gebruik te garanderen. We kunnen u ook nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing toesturen via e-mail, of uw gegevens gebruiken voor getuigenissen indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

Wie heeft er toegang tot uw informatie?

Uw informatie kan gedeeld worden tussen medewerkers van Tenchi Reiki. We zullen uw informatie niet delen voor marketingdoeleinden met andere ondernemingen.

We kunnen uw informatie doorgeven aan:

• Dienstverleners en partners: wij geven uw gegevens door aan dienstverleners en partners die voor ons optreden om taken te vervullen, diensten aan u te leveren of een contract uit te voeren dat we zijn aangegaan. Wanneer we derden gebruiken als dienstverleners, dan geven we echter enkel die informatie vrij die noodzakelijk is om de specifieke dienst te kunnen leveren.

• Overheid en autoriteiten: wij geven uw gegevens door aan de overheid en autoriteiten als dat wettelijk verplicht is.

Waarom gebruiken we informatie over u?

Tenchi Reiki verzamelt en verwerkt deze informatie van u op basis van één van onderstaande rechtsgrondslagen:

Contractueel:
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Wettelijke verplichting:
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waar Tenchi Reiki onder valt.

Rechtmatig belang:
De verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen van Tenchi Reiki of van een derde, voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen.

Toestemming:
U hebt uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

“Rechtmatig belang” kan gebruikt worden wanneer er sprake is van een relevante en passende verhouding tussen Tenchi Reiki en u, in situaties waarin u een klant bent en u op het tijdstip en in het kader van de verzameling van de persoonsgegevens redelijkerwijze mag verwachten dat uw persoonsgegevens gebruikt zullen worden voor dat doel.

Marketing

Tenchi Reiki vindt het haar gerechtvaardigd belang om u informatie te sturen over zijn producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. U hebt te allen tijde het recht om ons ervan te weerhouden u te contacteren voor marketingdoeleinden. Indien u niet langer gecontacteerd wenst te worden voor marketingdoeleinden, dan kunt u zich afmelden via de laatste e-mail die u van ons ontvangen hebt. Gelieve ons te contacteren via het contactformulier of via e-mail voor meer informatie of indien u nog vragen hebt.

Hoe krijgt u toegang tot uw informatie en hoe kunt u ze verbeteren?

U hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die we over u hebben. Indien u graag een kopie zou ontvangen van al uw persoonlijke informatie of een deel ervan, neem dan contact met ons op via het contactformulier of via e-mail. U kunt ons vragen om informatie te verbeteren waarvan u denkt dat ze fout is of om uw informatie te verwijderen. In bepaalde gevallen kan u tenslotte vragen dat we uw gegevens wissen. Wij zijn hiertoe echter wel slechts verplicht in de gevallen die door de wet zijn bepaald. Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang heeft tot de diensten waarvoor uw gegevens zijn gevraagd of deze niet kunt gebruiken.

Hoe lang slaan we uw gegevens op?

Tenchi Reiki zal uw informatie niet langer verwerken dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over u nodig hebben. In een aantal gevallen kan u zelf een einde stellen aan de verwerking, namelijk door het intrekken van uw toestemming als dat de rechtsgrond is waarop de verwerking plaatsvindt. U dient echter te weten dat we in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zijn om uw informatie gedurende een bepaalde periode bij te houden. Na afloop van deze bewaartermijn zullen uw persoonlijke gegevens definitief verwijderd of geanonimiseerd worden.

Beveiligingsmaatregelen

Wanneer u Tenchi Reiki uw persoonlijke informatie geeft, dan ondernemen we stappen om te garanderen dat ze veilig behandeld wordt. Tenchi Reiki heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan. Bovendien evalueren we deze technologieën en maatregelen zodat ons systeem zo goed mogelijk bestand is tegen de nieuwste virussen en malware.

Klachten

Indien u vindt dat Tenchi Reiki uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren via het contactformulier of via e-mail.

Wijzigingen

Tenchi Reiki behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Uw voortgezette toegang tot of gebruik van onze diensten betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen. Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 11 oktober 2023.

In jou, is er een stilte en een toevluchtsoord waarin je je op elk moment kunt terugtrekken en jezelf kunt zijn.

Hermann Hesse

Niets kan het licht doen dimmen dat van binnenuit schijnt.

Maya Angelou