Behandeling

Reiki wordt wereldwijd toegepast als spiritueel-energetische geneeswijze. Tijdens een behandeling wordt – al niet door aanraking van het lichaam – een ruimte gecreëerd waarin de energie van Reiki helder aanwezig is. Deze energie herinnert de client aan zijn/haar/hun spirituele essentie en het enorme zelfhelende vermogen waarover hij/zij/die van nature over beschikt. Hoewel het onderliggende mechanisme van Reiki momenteel nog niet ten volle wetenschappelijk verklaard kan worden, kunnen haar effecten duidelijk gevoeld (en gemeten) worden. Ook mensen die weinig of geen voeling hebben met termen als energie en spiritualiteit ervaren Reiki als iets duidelijk waarneembaar en weldadig. Positieve behandelresultaten dragen bij aan een steeds groeiende inzet van en onderzoek naar Reiki als complementaire therapie, ook in medische context.

De kracht van zacht.

Door de subtiele aard van haar energie is Reiki een zachte behandelmethode. Als behandelaar plaats ik mijn handen zachtjes op of boven het lichaam. Er wordt gewerkt in het subtiele energetisch lichaam, in mindere mate op het fysieke lichaam. Door de handen intuïtief daar te plaatsen waar het het meest nodig is, wordt je algemene energetische vibratie verhoogd.

Vanuit de kern.

Het werken in het energetisch lichaam heeft als voordeel dat het een invloed heeft op alle lagen van het lichaam van de ontvanger: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Het energetisch lichaam vormt namelijk de brug tussen al deze lagen. Een bepaald symptoom dat zich manifesteert in één van deze lagen, heeft niet per se haar oorsprong in die laag. Doordat Reiki de algemene energetische frequentie verhoogt, is haar energie werkzaam op het niveau waar het het meest nodig is. Zo wordt er niet oppervlakkig geheeld, maar vanuit de kern.​

Ontdek jouw helend potentieel.

Tijdens een Reiki-behandeling wordt een zo ideaal mogelijke helende ruimte gecreëerd waarin jouw zelfhelend vermogen haar werk kan doen. De effecten van een behandeling zijn dan ook steeds persoonlijk en verschillen vaak per behandeling. Hoewel ik als behandelaar geen invloed heb op wat het resultaat juist zal zijn, zijn de resultaten van een behandeling met regelmaat uitzonderlijk te noemen. Als het zelfhelende potentieel in jou zich openbaart, zijn de mogelijkheden tot heling – in de breedste zin van het woord – enorm.

Ontdek je Ziel.​

Reiki heeft een enorm potentieel om klachten en symptomen te transformeren. Toch staat heelheid ervaren niet per se gelijk aan 100% vrij zijn van symptomen, gelukkig maar. Het heeft dan ook veeleer te maken met hoe jij je verhoudt tot datgene wat zich in jouw leven manifesteert. Het gevoel van heelheid komt voort vanuit verbinding met je diepere Zelf, je spirituele essentie. De ervaring dat je niet louter een materieel wezen bent, maar ook en vooral een Ziel – een spiritueel bewustzijn – geeft een enorm gevoel van bevrijding en herkenning. Dat is dan ook het ware potentieel van Reiki en de ware bron van heling: je realiseren wie je écht bent en je vanuit een groter bewustzijn verhouden tot al wat je ervaart.

In de praktijk of op afstand (online).

Vermits Reiki werkt op het subtiel energetisch niveau, kan een behandeling zowel met als zonder fysiek contact tussen behandelaar en ontvanger plaatsvinden. Een voordeel van een behandeling in de praktijk is de bijkomende laag van fysieke aanraking. Een voordeel van een behandeling op afstand is dat je zonder je te verplaatsen, eender waar, vanuit je vertrouwde omgeving kan genieten van een deugddoende behandeling. Het één is niet beter dan het ander, elk heeft zijn eigenheid en potentieel. Het feit dat er bij een behandeling op afstand geen fysiek contact is, vormt geenszins een beperking voor datgene wat je kan ervaren tijdens een behandeling. Een behandeling op afstand verloopt via een online videogesprek.

Wat kan je ervaren?

Iedere vorm van heling komt voort vanuit jou als cliënt. Reiki stimuleert het zelfhelend vermogen waar je van nature over beschikt. Net daarom is iedere Reiki-ervaring anders en steeds zeer persoonlijk. Jouw lichaam en geest weten het best waar en op welke manier heling nodig is: op bewust of onbewust, op lichamelijk, mentaal, emotioneel of spiritueel niveau. Door ons zelfhelend vermogen extra ruimte te geven, ondersteunt Reiki ons in de eerste plaats om gezond te blijven én kan het verlichting bieden bij (chronische) kwalen, ziekte en pijn. Hoe de effecten van een Reiki-behandeling bij jou tot uiting komen is niet op voorhand aan te geven, maar wel achteraf te voelen. Vandaar het belang om Reiki zélf te ervaren en te voelen wat het voor jou doet.

Vaak waargenomen effecten van Reiki zijn:

Lichamelijk

 • Een algemeen gevoel van beter in evenwicht te zijn;

 • Pijnverlichting en verbetering van acute en chronische kwalen (bv. kwetsuren, astma, hoofdpijn, buikpijn, migraine, …);

 • Vermindering van bijwerkingen van medicijnen;

 • Versterking van het immuunsysteem en verbeterde bloeddrukwaarden;

 • Verbeterde slaap.

Mentaal/Emotioneel

 • Een gevoel van diepe ontspanning en rust;

 • Mentale en emotionele helderheid;

 • Ondersteuning bij het loslaten van blokkades (bv. een bewust of onbewust gevoel van ‘vast te zitten’);

 • Een boost van je creativiteit.

Spiritueel

 • Een groter en helderder bewustzijn;

 • Een gevoel van thuis te komen, opnieuw te voelen wie diep vanbinnen bent;

 • Helderheid in wat je te doen staat in het leven;

 • Verhoogde intuitie;

 • Meer mededogen voor jezelf en anderen.

Belangrijk om te weten.

 • Reiki is geen vervanging van een consult of een behandeling door een arts of een andere zorgverlener.

 • Er zijn geen contra-indicaties voor Reiki. Iedereen – van jong tot oud – kan een Reiki-behandeling ontvangen.

 • Hoewel dit zeker niet bij iedereen het geval is, kan je tot enkele dagen na je behandeling ontgiftingsreacties ervaren (kortstondige toename van symptomen, griepachtig gevoel, vaker naar het toilet gaan, extra rust nodig hebben, …). Dit is volkomen normaal en positief. Drink na je behandeling voldoende water en wees aandachtig voor wat je lichaam en geest nodig hebben. Het na je behandeling nog wat rustig aan doen, komt het effect van je behandeling extra ten goede.

 • Er wordt steeds door kledij heen gewerkt, behalve je schoenen hoef je dus niets uit te trekken. Makkelijke, niet knellende kleding is gewenst.

 • De praktijkruimte te Oudsbergen bevindt zich op verdieping. Indien het voor jou niet mogelijk is om een trap te gebruiken, boek je best een afspraak in de praktijk te Hasselt.

 • De vermelde behandelduur is de totale tijd van de sessie, inclusief eventuele voor- en/of nabespreking.

 • Ben je ziek en kan je niet komen? Geef een seintje voorafgaand aan je afspraak, zodat we deze kunnen verplaatsen naar een later moment.

 • Afspraken kunnen tot 48u voor de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Daarna wordt de behandeling aangerekend.

 • Betalen kan cash of via Payconiq.

Niets kan het licht doen dimmen dat van binnenuit schijnt.

Maya Angelou

Niets kan het licht doen dimmen dat van binnenuit schijnt.

Maya Angelou